Home SOFTWARE Twitter više neće prikazivati naloge koji nisu verifikovani