Home Disclaimer

Disclaimer

ITNetwork sajt ne garantuje verodostojnost i tačnost iznetih podataka, niti snosi odgovornost za moguće greške ili nepotpunost u objavljenim informacijama.

ITNetwork sajt se ne može smatrati odgovornim za zaključke, stavove, niti komentare iznete na njegovim stranicama. Objavljeni sadržaji mogu biti izmenjeni bez prethodne najave i napomene.

ITNetwork sajt ne snosi odgovornost za sadržaj sajtova na koje linkuju njegove stranice, niti za sadržaj sajtova koji linkuju na sajt.