Home Privatnost korisnika

Privatnost korisnika

ITNetwork sajt poštuje i štiti privatnost svojih korisnika u najvećoj mogućoj meri, osim u slučaju teškog kršenja pravila ITNetwork sajta ili nezakonitih aktivnosti korisnika.