Home HARDWARE Novi Philips monitor s inovativnim karkteristikma za profesionalne korisnike koji zahtevaju maksimalan kvalitet