Home HARDWARE Kingston USB fleš diskovi sa enkripcijom su ključna komponenta u usklađivanju poslovanja sa GDPR regulativom