Home SOFTWARE Windows 10 je instaliran na preko 700 miliona uređaja!!!