Home BIZNIS I ZABAVA Viber lansira nove Poslovne poruke i predstavlja najvažnija dostignuća u 2021.