Home GAMES Izvedbe u Baldur’s Gate 3 su tako dobre jer je svih 248 glasovnih glumaca takođe snimalo pokrete likova