Home BIZNIS I ZABAVA Zaključci studije o uticaju hibridnog cloud-a na zadovoljenje novonastalih potreba kompanija usred COVID-19 krize