Home BIZNIS I ZABAVA BroadGroup Consulting će predstaviti „Privlačenje investitora: šta dobavljači kolokacijskih usluga moraju da znaju“ na vebkastu Međunarodnog kluba kolokacije