Home GAMES Gameri prijavljuju bugove uprkos novom patchu za igru Cyberpunk 2077