Home SOFTWARE Facebook je omogućio kreiranje do četiri dodatna profila, za prebacivanje se nije potrebno odjavljivati