Home SOFTWARE Pazite gde klikćete, Facebook šalje svima zahtev za prijateljstvo