Home BIZNIS I ZABAVA DIFX platforma za međusobnu razmenu sredstava, dobija dodatnu licencu od regulatora EU