Home HARDWARE AOC-ova kancelarijska linija sada nudi monitore za održiva preduzeća sa sertifikatom TCO 9. generacije