Home HARDWARE vivo otvara novo poglavlje sa samostalno razvijenim čipom za fotografiju V1 i pokazuje posvećenost dugoročnoj strategiji tehnoloških inovacija