Home SOFTWARE Takmičite se sa prijateljima i zajedno prepešačite 78 milijardi koraka na Samsung Health aplikaciji