Home BIZNIS I ZABAVA SymOrg Case Study Hackathon 2018