Home BIZNIS I ZABAVABiznis Snažni operativni rezultati i dobre performanse u pogledu rizika obeležile prvu polovinu godine