Home SOFTWARE Rakuten Viber predstavlja Moje beleške – digitalnu funkciju za organizaciju vašeg života unutar aplikacije