Home SOFTWARE Metaova aplikacija Threads trka se do 100 miliona korisnika za manje od nedelju dana