Home GAMES Loopmancer je obećavajući 2.5D Roguelike platformer koji se lansira ove godine