Home SOFTWARE iOS 17.4 revolucija: Novo doba fleksibilnosti za korisnike u EU