Home BIZNIS I ZABAVA Globalna anketa kompanije Epson otkriva ogromno neshvatanje realne opasnosti od klimatskih promena – 46% ljudi i dalje veruje da neće doći do klimatske krize tokom njihovog života