Home SOFTWARE Epson predstavlja obrazovni softver GoBoard koji omogućava povezivanje nastavnika sa učenicima i studentima, kreiranje sadržaja i saradnju u realnom vremenu