Home SOFTWARE DevOps – evolucija u načinu rada IT sektora u kompanijama