Home GAMES CD Project će namiriti kolektivnu tužbu za Cyberpunk 2077 sa skoro 2 miliona dolara