Home HARDWARE Canon predstavlja najnoviju generaciju produkcionih skenera sa unapređenim mogućnostima mrežnog povezivanja