Home SOFTWARESoftware Vesti Aplikacija putem koje zajednica pomaže slepima stigla na Android